Agroinwestycje.pl Sp. z o.o.

W sposób bezpośredni kontrolujemy 67,4 % udziałów w Spółce Agroinwestycje.pl Sp. z o.o. to Grupa Spółek zajmująca się sprzedażą materiałów paszowych oraz dystrybucja nawozów. Spółka zajmuje się inwestowaniem w rolnictwo poprzez rozwój w sieć gospodarstw dostarczających żywność do polskich sklepów. Firma prowadzi także sprzedaż artykułów agro między innymi nawozów, pasz dla zwierząt, olejów spożywczych oraz technicznych.

Data inwestycji: 2020
Pakiet akcji: 67,4%
Podmiot kontrolujący: AL Petroholding Corporate Limited

http://agroinwestycje.pl


UAB Bostedna

Litewska spółka tamtejszego prawa handlowego, reprezentująca interesy AL Petroholding B.V. w stolicy tego kraju. Prowadzi działalność poprzez własne spółki zależne. Działalność operacyjna prowadzona jest w zakresie obrotu paliwami płynnymi oraz gazem LPG. Jeden z kluczowych podmiotów Grupy.

Data inwestycji: 2020
Pakiet akcji: 100,0%
Podmiot kontrolujący: AL Petroholding B.V.