Inwestycje zrealizowane

Bio Petrol Internationale Sp. z o.o. 

Za pośrednictwem spółki zależnej kontrolujemy 60% Bio Petrol Internationale Sp. z o.o.  Spółka zajmuje się dostarczaniem ekologicznych paliw do domów, firm a także przemysłu.

Data inwestycji: 2019
Pakiet akcji: 60,0%

http://bio-petrol.pl


Agroinwestycje.pl Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się inwestowaniem w rolnictwo poprzez rozwój w sieć gospodarstw dostarczających żywność do polskich sklepów. Firma prowadzi także sprzedaż artykułów agro między innymi nawozów, pasz dla zwierząt, olejów spożywczych oraz technicznych.

Data inwestycji: 2020
Pakiet akcji: 70,0%

http://agroinwestycje.pl


UAB Bostedna

Litewska spółka tamtejszego prawa handlowego, reprezentująca interesy AL Petroholding B.V. w stolicy tego kraju. Prowadzi działalność poprzez własne spółki zależne. Działalność operacyjna prowadzona jest w zakresie obrotu paliwami płynnymi oraz gazem LPG. Jeden z kluczowych podmiotów Grupy.

Data inwestycji: 2020
Pakiet akcji: 100,0%