Strategia działania

Obecnie działania AL Petroholding B.V. skupiają się na rozbudowie sieci sprzedaży i punktów wymiany handlowej. Aktywnie inwestujemy w rozwój w takich krajach jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Niemcy, Holandia, Czechy, Słowacja.