UAB Bostedna

Litewska spółka tamtejszego prawa handlowego, reprezentująca interesy Grupy AL Petroholding w stolicy tego kraju. Prowadzi działalność poprzez własne spółki zależne. Działalność operacyjna prowadzona jest w zakresie obrotu paliwami płynnymi oraz gazem LPG. Jeden z kluczowych podmiotów Grupy.

Data inwestycji: 2020
Pakiet akcji: 100,0%
Podmiot kontrolujący: AL Petroholding Corporate Limited